Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kuusalu valla 2015. aasta II lisaeelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2015, 52

Kuusalu valla 2015. aasta II lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 17.06.2015 nr 13

Määrus kehtestatakse Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „ Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord” § 5, Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2014 määruse nr 32 „Kuusalu valla 2015.aasta eelarve kinnitamine” ja Kuusalu Vallavolikogu 25.03.2015 määruse nr 6 „Kuusalu valla 2015.aasta I lisaeelarve kinnitamine“ alusel ning tulenevalt Kuusalu Vallavalitsuse ja eelarvekomisjoni ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2015. aasta II lisaeelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2015. aasta II lisaeelarve
põhitegevuse tulud 239 171,00 eurot;
põhitegevuse kulud -112 171,00 eurot,
investeerimistegevuse tulud -195 153 eurot ja
investeerimistegevuse kulud 68 153 eurot
vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul pärast eelarve avalikustamist 2015. aasta II lisaeelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2015. aasta II lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json