Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2017, 14

Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" muutmine

Vastu võetud 14.06.2017 nr 19

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2 ja § 10 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 24. mai 2017 korraldusega nr 773-k „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti teenistuskohtade koosseisu ja palgavahemiku kinnitamine”.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruses nr 55 „Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

5.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-de 662 ja 663 alusel:

5.1.1 ameti juhataja;

5.1.2 ameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja;

5.1.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja;

5.1.4 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja;

5.1.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor;

5.1.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor;

5.1.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor;

5.1.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja;

5.1.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja;

5.1.10 patrulli- ja valveosakonna juhtivinspektor;

5.1.11 patrulli- ja valveosakonna peainspektor;

5.1.12 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.1.13 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor;

5.1.14 patrulli- ja valveosakonna inspektor.

5.2 Alkoholiseaduse §-de 68, 69 ja 71 alusel:

5.2.1 ameti juhataja;

5.2.2 ameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja;

5.2.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja;

5.2.4 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja;

5.2.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor;

5.2.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor;

5.2.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor;

5.2.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja;

5.2.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja;

5.2.10 patrulli- ja valveosakonna juhtivinspektor;

5.2.11 patrulli- ja valveosakonna peainspektor;

5.2.12 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.2.13 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor;

5.2.14 patrulli- ja valveosakonna inspektor.

5.3 Pakendiseaduse §-de 29-30 alusel:

5.3.1 ameti juhataja;

5.3.2 ameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja;

5.3.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja;

5.3.4 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja;

5.3.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor;

5.3.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor;

5.3.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor;

5.3.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja;

5.3.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja;

5.3.10 patrulli- ja valveosakonna juhtivinspektor;

5.3.11 patrulli- ja valveosakonna peainspektor;

5.3.12 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.3.13 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor;

5.3.14 patrulli- ja valveosakonna inspektor.

5.4 Karistusseadustiku §-de 262 ja 372 alusel:

5.4.1 ameti juhataja;

5.4.2 ameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja;

5.4.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja;

5.4.4 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja;

5.4.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor;

5.4.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor;

5.4.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor;

5.4.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja;

5.4.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja;

5.4.10 patrulli- ja valveosakonna juhtivinspektor;

5.4.11 patrulli- ja valveosakonna peainspektor;

5.4.12 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.4.13 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor;

5.4.14 patrulli- ja valveosakonna inspektor.

5.5 Jäätmeseaduse §-de 120-12611 alusel:

5.5.1 ameti juhataja;

5.5.2 ameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja;

5.5.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja;

5.5.4 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja;

5.5.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor;

5.5.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor;

5.5.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor;

5.5.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja;

5.5.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja;

5.5.10 patrulli- ja valveosakonna juhtivinspektor;

5.5.11 patrulli- ja valveosakonna peainspektor;

5.5.12 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.5.13 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor;

5.5.14 patrulli- ja valveosakonna inspektor.

5.6 Liiklusseaduse §-de 241 ja 261 alusel:

5.6.1 ameti juhataja;

5.6.2 ameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja;

5.6.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja;

5.6.4 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja;

5.6.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor;

5.6.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor;

5.6.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor;

5.6.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja;

5.6.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja;

5.6.10 patrulli- ja valveosakonna juhtivinspektor;

5.6.11 patrulli- ja valveosakonna peainspektor;

5.6.12 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.6.13 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor;

5.6.14 patrulli- ja valveosakonna inspektor.

5.7 Ühistranspordiseaduse §-de 85-91 alusel:

5.7.1 ameti juhataja;

5.7.2 ameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja;

5.7.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja;

5.7.4 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja;

5.7.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor;

5.7.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor;

5.7.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor;

5.7.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja;

5.7.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja;

5.7.10 patrulli- ja valveosakonna juhtivinspektor;

5.7.11 patrulli- ja valveosakonna peainspektor;

5.7.12 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.7.13 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor;

5.7.14 patrulli- ja valveosakonna inspektor.

5.8 Kaubandustegevuse seaduse §-de 26 ja 29 alusel:

5.8.1 ameti juhataja;

5.8.2 ameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja;

5.8.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja;

5.8.4 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja;

5.8.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor;

5.8.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor;

5.8.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor;

5.8.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja;

5.8.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja;

5.8.10 patrulli- ja valveosakonna juhtivinspektor;

5.8.11 patrulli- ja valveosakonna peainspektor;

5.8.12 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.8.13 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor;

5.8.14 patrulli- ja valveosakonna inspektor.

5.9 Tubakaseaduse §-de 39-47 ja 49-50 alusel:

5.9.1 ameti juhataja;

5.9.2 ameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja;

5.9.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja;

5.9.4 menetluse ja piirkonnatöö juhataja asetäitja;

5.9.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor;

5.9.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor;

5.9.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor;

5.9.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja;

5.9.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja;

5.2.10 patrulli- ja valveosakonna juhtivinspektor;

5.9.11 patrulli- ja valveosakonna peainspektor;

5.9.12 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.9.13 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor;

5.9.14 patrulli- ja valveosakonna inspektor.

5.10 Ehitusseadustiku § 134-140 alusel:

5.10.1 ameti juhataja;

5.10.2 ameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja;

5.10.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja;

5.10.4 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja;

5.10.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor;

5.10.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor;

5.10.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor;

5.10.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja;

5.10.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja;

5.10.10 patrulli- ja valveosakonna juhtivinspektor;

5.10.11 patrulli- ja valveosakonna peainspektor;

5.10.12 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.10.13 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor;

5.10.14 patrulli- ja valveosakonna inspektor.

5.11 Looduskaitseseaduse §-de 71, 73 ja 74 alusel:

5.11.1 ameti juhataja;

5.11.2 ameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja;

5.11.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja;

5.11.4 menetluse ja piirkonnatöö juhataja asetäitja;

5.11.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor;

5.11.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor;

5.11.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor;

5.11.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja;

5.11.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja;

5.11.10 patrulli- ja valveosakonna juhtivinspektor;

5.11.11 patrulli- ja valveosakonna peainspektor;

5.11.12 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.11.13 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor;

5.11.14 patrulli- ja valveosakonna inspektor.

5.12 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 151 alusel:

5.12.1 ameti juhataja;

5.12.2 ameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja;

5.12.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja;

5.12.4 menetluse ja piirkonnatöö juhataja asetäitja;

5.12.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor;

5.12.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor;

5.12.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor;

5.12.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja;

5.12.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja;

5.12.10 patrulli- ja valveosakonna juhtivinspektor;

5.12.11 patrulli- ja valveosakonna peainspektor;

5.12.12 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.12.13 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor;

5.12.14 patrulli- ja valveosakonna inspektor.

5.13 Reklaamiseaduse §-de 33-35 alusel:

5.13.1 ameti juhataja;

5.13.2 ameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja;

5.13.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja;

5.13.4 menetluse ja piirkonnatöö juhataja asetäitja;

5.13.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor;

5.13.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor;

5.13.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor;

5.13.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja;

5.13.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja;

5.13.10 patrulli- ja valveosakonna juhtivinspektor;

5.13.11 patrulli- ja valveosakonna peainspektor;

5.13.12 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.13.13 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor;

5.13.14 patrulli- ja valveosakonna inspektor.

5.14 Muinsuskaitseseaduse §-de 45-471 alusel:

5.14.1 ameti juhataja;

5.14.2 ameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja;

5.14.3 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja;

5.14.4 menetluse ja piirkonnatöö juhataja asetäitja;

5.14.5 menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor;

5.14.6 menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor;

5.14.7 menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor;

5.14.8 patrulli- ja valveosakonna juhataja;

5.14.9 patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja;

5.14.10 patrulli- ja valveosakonna juhtivinspektor;

5.14.11 patrulli- ja valveosakonna peainspektor;

5.14.12 patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.14.13 patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor;

5.14.14 patrulli- ja valveosakonna inspektor.";

2) määruse lisa 1 punkt 6.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6.3 Liiklusseaduse §-de 2612-2615 alusel:";

3) määruse lisa 2 punkt 3.8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„registriosakonna peaspetsialist.".

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json