Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2017, 18

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 13.06.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, § 40 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, § 47 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lg 2, § 34 lg 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2, § 41 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Rae vallas moodustatakse 6 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised
 1) valimisjaoskond nr 1 - Pargi tee 6, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 - Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 - Kooli tn 18b, Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond;
 4) valimisjaoskond nr 4 - Laste tn 3, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond;
 5) valimisjaoskond nr 5 - Vana-Vaida tee 7, Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond;
 6) valimisjaoskond nr 6 - Reti tee 20, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

 (1) Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 2.

 (2) Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 2.

§ 4.  Valimisjaoskond Rae valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Rae valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rae Vallavalitsuse 14.03.2017 määrus nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Priit Põldmäe
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Martin Minn
vallasekretär

Lisa 1