Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vihula valla 2017. aasta lisaeelarve nr 1 kinnitamine

Vihula valla 2017. aasta lisaeelarve nr 1 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Vihula Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2017, 29

  Vihula valla 2017. aasta lisaeelarve nr 1 kinnitamine

  Vastu võetud 15.06.2017 nr 62

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning Vihula valla põhimääruse § 45 alusel.

  § 1.   Kinnitada Vihula valla lisaeelarve põhitegevuse tulude osa 78 429 eurot vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Vihula valla lisaeelarve põhitegevuse kulude osa 383 429 eurot vastavalt lisale 2.

  § 3.   Kinnitada Vihula valla lisaeelarve põhitegevuse investeeringute osa -305 000 eurot vastavalt lisale 3.

  § 4.   Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Aide Veinjärv
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Tulud

  Lisa 2 Kulud

  Lisa 3 Investeeringud

  Lisa 4 Seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json