KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2017, 35

Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks

Vastu võetud 09.06.2010 nr 55
jõustumine 02.08.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.02.2013RT IV, 12.02.2013, 915.02.2013
28.08.2013RT IV, 03.09.2013, 306.09.2013
05.02.2014RT IV, 18.02.2014, 1421.02.2014
02.04.2014RT IV, 10.04.2014, 2013.04.2014
18.08.2014RT IV, 26.08.2014, 929.08.2014
21.01.2015RT IV, 29.01.2015, 601.02.2015
03.06.2015RT IV, 09.06.2015, 401.07.2015
26.08.2015RT IV, 02.09.2015, 701.10.2015
16.09.2015RT IV, 23.09.2015, 301.10.2015
14.03.2016RT IV, 18.03.2016, 1421.03.2016
11.01.2017RT IV, 18.01.2017, 221.01.2017
14.06.2017RT IV, 20.06.2017, 1423.06.2017

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2, § 10 lg-te 2 ja 3, § 52 lg-te 5 ja 16 ja § 77 lg 1, alkoholiseaduse § 73 p 5, ehitusseadustiku § 141 p 1, jäätmeseaduse § 127 lg 2 p 3, kaubandustegevuse seaduse § 33 lg 1 p 4 ja lg 2 p 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lg 2 p 1, liiklusseaduse § 263 lg 2 ja lg 3 p 2, looduskaitseseaduse § 75 lg 3, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 74, maksukorralduse seaduse § 162 lg 2 p 2, muinsuskaitseseaduse § 49 p 2, pakendiseaduse § 33 lg 6, reklaamiseaduse § 36 lg 2 p 5, tarbijakaitseseaduse § 75 lg 1 p 3 ja lg 2 p 2, tubakaseaduse § 51 lg 1, väärismetalltoodete seaduse § 54 p 3, ühistranspordiseaduse § 95 lg 2 p 2 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 153 lg 1 alusel.
[RT IV, 18.01.2017, 2 - jõust. 21.01.2017]

§ 1.   Kinnitada lisas 1 esitatud loetelu ametikohtadest, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel.

§ 2.   Kinnitada lisas 2 esitatud loetelu ametikohtadest, mida täitval ametnikul on õigus Tallinna Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses kogutavaid delikaatseid isikuandmeid töödelda.

§ 3.   Lisas 1 nimetatud ametikohti täitvad ametnikud on pädevad teostama järelevalvet neile antud väärteomenetlemise pädevuse piires, kui linnavalitsuse järelevalve teostamise õigus tuleneb seadusest.

§ 4.   Lisas 1 nimetatud ametikohti täitvatel ametnikel juhinduda linnavalituse nimel väärtegude menetlemisel justiitsministri 16. juuli 2008 määrusega nr 38 kinnitatud kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormidest.

§ 5.   Kinnitada väärteomenetluses osaleva ametniku pädevustunnistuse vorm vastavalt lisale 3. Ametiasutuste juhtidel anda lisas 1 toodud ametnikele tema pädevust tõendav tunnistus vastavalt lisas 3 toodule ja pidada arvestust tunnistuste kohta.

§ 6.   Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuse lahendaja on linnasekretär.

§ 7.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määrus jõustub 2. augustil 2010.

Lisa 1 Ametikohad, mida täitev ametnik on pädev osalema väärteomenetluses Tallinna Linnavalitsuse nimel
[RT IV, 18.01.2017, 2 - jõust. 21.01.2017]

Lisa 2  Ametikohad, mida täitval ametnikul on õigus Tallinna Linnavalitsuse nimel töödelda väärteomenetluses kogutavaid delikaatseid isikuandmeid
[RT IV, 18.01.2017, 2 - jõust. 21.01.2017]

Lisa 3 Väärteomenetluses osaleva ametniku pädevustunnistus

/otsingu_soovitused.json