Teksti suurus:

Jõhvi valla põhimääruse muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2018, 4

Jõhvi valla põhimääruse muutmine

Vastu võetud 14.06.2018 nr 17

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lõike 2 ja § 22 lg 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Jõhvi valla põhimääruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 17. septembri 2015 määrust nr 61 "Jõhvi valla põhimäärus" (RT IV, 16.12.2017, 9) muudetakse järgmiselt:
  1) paragrahv 44 lõige 1 sõnastatakse:
„(1) Jõhvi valla eelarve koostatakse tekkepõhiselt.“;
  2) paragrahv 46 lg 2 punkt 2 sõnastatakse:
„2) tekkepõhine eelarvestamine.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json