HaridusKool

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Erakooliseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Erakooliseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2019, 8

  Erakooliseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Vastu võetud 13.06.2019 nr 14

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, erakooliseaduse § 54 lg 2 p-de 81 ja 82 ning § 223 lg 3 p 6, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 26 lg 5 alusel.

  § 1.   Erakooliseaduse § 54 lõike 2 punktides 81 ja 82 ning § 223 lõike 3 punktis 6 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Tallinna Haridusameti juhatajale.

  § 2.   Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruses nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ tehakse järgmised muudatused:

  1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
  „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 16 lg 3, § 24 lg 7, § 26 lg-te 2, 3 ja 5, § 27 lg 5, § 38 lg 1, § 39 lg 6, § 44 lg 2, § 63 lg 2, § 66 lg 2, § 67 lg 2, § 71 lg-te 5 ja 6, § 73 lg 1 alusel.“;
  2) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
  „§ 2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõikes 7, § 26 lõigetes 2, 3 ja 5, § 27 lõikes 5, § 38 lõikes 1, § 39 lõikes 6, § 44 lõikes 2, § 63 lõikes 2 ning § 71 lõikes 5 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Tallinna Haridusameti juhatajale.“.

  Tiit Terik
  Tallinna Linnavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json