Teksti suurus:

Kastre Vallavolikogu 24. aprill 2018 määruse nr 30 „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine“ osaline muutmine

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2020, 19

Kastre Vallavolikogu 24. aprill 2018 määruse nr 30 „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine“ osaline muutmine

Vastu võetud 16.06.2020 nr 103

Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 15 lg 1 alusel.

§ 1.   Muuta Kastre Vallavolikogu 24.04.2018 määrust nr 30 "Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine" järgmiselt:

paragrahv 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „1) Sillaotsa Kooli lasteaia teeninduspiirkonna nr 1 moodustavad järgmised külad: Aadami, Alaküla, Igevere, Ignase, Kitseküla, Koke, Kriimani, Kurepalu, Kõivuküla, Lange, Metsanurga, Mõra, Paluküla, Päkste, Tõõraste, Uniküla ja Roiu alevik. Sillaotsa Kooli lasteaia teise teeninduspiirkonna nr 2 moodustavad järgmised külad: Aardla, Aardlapalu ja Haaslava.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json