Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 määruse nr 10 „Viimsi valla põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.06.2023
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2023, 2

Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 määruse nr 10 „Viimsi valla põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 13.06.2023 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 määruses nr 10 "Viimsi valla põhimäärus" muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 määruses nr 10 „Viimsi valla põhimäärus“ tehakse järgmine muudatus:
1) paragrahv 57 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Atso Matsalu
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json