Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Rakvere Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.07.2017, 2

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 10.07.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 ja § 40 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2 ja § 47 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2 ja § 34 lõike 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 ja § 41 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade moodustamine

  Rakvere linnas moodustatakse neli alalist valimisjaoskonda, mille piirid on esitatud määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1- valimisjaoskond ja hääletamisruum asuvad Rakvere linnas Rakvere Kultuurikeskuses asukohaga F. R. Kreutzwaldi tn 2, Rakvere;
 2) valimisjaoskond nr 2- valimisjaoskond ja hääletamisruum asuvad Rakvere linnas Lääne-Virumaa Keskraamatukogus asukohaga Lai tn 7, Rakvere;
 3) valimisjaoskond nr 3- valimisjaoskond ja hääletamisruum asuvad Rakvere linnas Rakvere Gümnaasiumis asukohaga Vabaduse tn 1, Rakvere;
 4) valimisjaoskond nr 4- valimisjaoskond ja hääletamisruum asuvad Rakvere linnas Rakvere Ametikoolis asukohaga Piiri tn 8, Rakvere.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset jaoskonda

 (1) Väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 2 asukohaga Lai tn 7, Rakvere.

 (2) Eelhääletamist ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldab valimisjaoskond nr 2 asukohaga Lai tn 7, Rakvere.

§ 4.  Valimisjaoskond rahvastikuregistris Rakvere linna täpsusega registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Rakvere linna täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 2 asukohaga Lai tn 7, Rakvere.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Rakvere linnavalitsuse 19. augusti 2013. a määrus nr 5 „Valimisjaoskondade moodustamine“ (RT IV, 18.12.2014, 24).

Mihkel Juhkami
Linnapea

Riina Männiste
Linnasekretär

Lisa 1 Valimisjaoskondade piirid