HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Muuga-Laekvere Kooli arengukava kinnitamine

Muuga-Laekvere Kooli arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.07.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 20.07.2018, 4

  Muuga-Laekvere Kooli arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 21.06.2018 nr 11

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3 ja Vinni Vallavolikogu 01.03.2018 otsuse nr 9 „Ülesannete delegeerimine” p 6 ja p 7 ning Vinni Vallavalitsuse 08.04.2018 määruse nr 5 “Vinni valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord“ § 4 lg 1 alusel.

  § 1.   Muuga-Laekvere Kooli arengukava kinnitamine

    Kinnitada Muuga-Laekvere Kooli arengukava 2018– 2023 (juurde lisatud).

  Rauno Võrno
  Vallavanem

  Vaive Kors
  Vallasekretär

  Lisa Muuga-Laekvere Kooli arengukava 2018–2023

  /otsingu_soovitused.json