Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saaremaa valla 2021. aasta II lisaeelarve

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 20.07.2021, 7

Saaremaa valla 2021. aasta II lisaeelarve

Vastu võetud 16.07.2021 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Saaremaa valla 2021. aasta II lisaeelarve

  Saaremaa valla 2021. aasta II lisaeelarve kogumaht on 1 097 923 eurot. Eelarve võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse lisadele 1-2.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Saaremaa valla 2021. a II lisaeelarve koond

Lisa 2  Saaremaa valla 2021. aasta II lisaeelarve investeerimistegevuse kulud

/otsingu_soovitused.json