SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sindi Linnavolikogu 29. juuli 2013 määruse nr 59 tühistamine

Sindi Linnavolikogu 29. juuli 2013 määruse nr 59 tühistamine - sisukord
Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 20.09.2013, 16

Sindi Linnavolikogu 29. juuli 2013 määruse nr 59 tühistamine

Vastu võetud 12.09.2013 nr 61

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, § 30 lõike 2, § 32 lõigete 1 ja 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 23 punkti 1 alusel

§ 1.   Määruse tühistamine

  Sindi Linnavolikogu 29. juuli 2013 määrus nr 59 "Sindi linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimuste ja korra muutmine" tühistatakse.

§ 2.   Täiendava tähtaja andmine

  2013. aastal on isikutel, kel on õigus Sindi linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimuste ja korra alusel taotleda pensionäride ühekordset sotsiaaltoetust, õigus avaldust esitada kuni 31. oktoobrini 2013.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast vastuvõetud määruse avalikustamist Riigi Teatajas.

Aleksander Kask
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json