Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Halinga valla arengukava aastani 2020(2025) vastuvõtmine

Halinga valla arengukava aastani 2020(2025) vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.09.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 20.09.2016, 8

  Halinga valla arengukava aastani 2020(2025) vastuvõtmine

  Vastu võetud 14.09.2016 nr 17

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõigete 4 ja 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 ning Halinga Vallavalitsuse 13. märtsi 2012. a määruse nr 5 “Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord” § 5 lõike 1 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Halinga valla arengukava aastani 2020(2025) uues redaktsioonis (lisatud).

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Halinga Vallavolikogu 20.01.2016 määrus nr 1 “Halinga valla arengukava aastani 2019(2026) vastuvõtmine“ (RT IV, 26.01.2016, 5).

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tarvi Tasane
  Volikogu esimees

  Lisa Halinga valla arengukava aastani 2020(2025)