Teksti suurus:

Laeva valla 2016. a. eelarve II lisaeelarve vastuvõtmine

Laeva valla 2016. a. eelarve II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 20.09.2016, 29

  Laeva valla 2016. a. eelarve II lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 13.09.2016 nr 33

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning Laeva Vallavolikogu 30.12.2012 määruse „Laeva valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra“ § 8 lõike 11 alusel

  § 1.   Võtta vastu Laeva valla 2016. aasta eelarve II lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Külli Suvi
  vallavolikogu esimees

  Lisa 2016. a eelarve II lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json