Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Loksa linna 2017. aasta I lisaeelarve

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 20.09.2017, 13

Loksa linna 2017. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 14.09.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1, lg 3, Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määruse nr 11 „Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 7, Loksa Linnavolikogu 20.03.2017 määruse nr 1 „Loksa linna 2017. aasta eelarve“ alusel.

§ 1.   Loksa linna 2017. aasta I lisaeelarve

  Võtta vastu Loksa linna 2017. aasta I lisaeelarve vastavalt määruse lisale:
  1) põhitegevuse tulud kogumahus 131 832,65 eurot;
  2) põhitegevuse kulud kogumahus 201 041,30 eurot;
  3) investeerimistegevus summas - 33 175,00 eurot;
  4) likviidsed varad suunatud eelarvesse 102 383,65 eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Loksa Linnavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

Lisa Loksa linna 2017. aasta I lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json