Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kose valla 2015. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Kose valla 2015. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2015, 1

Kose valla 2015. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 24.09.2015 nr 77

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1-3 alusel.

§ 1.   Määruse kehtestamine

  Võtta vastu Kose valla 2015. aasta esimene lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse avaldamine

  Määrus avaldatakse Kose valla veebilehel.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

Lisa Kose valla 2015. aasta esimene lisaeelarve.

/otsingu_soovitused.json