Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kanepi valla arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks 2016–2019 kinnitamine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2015, 2

Kanepi valla arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks 2016–2019 kinnitamine

Vastu võetud 06.10.2015 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsus korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõigete 6 ja 7 ning Kanepi valla põhimääruse § 72 lõike 3 alusel.

§ 1.  Arengukava tegevuskava kinnitamine

  Kinnitada Kanepi valla arengukava tegevuskava aastateks 2016-2019 vastavalt lisale 1.

§ 2.  Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Kanepi valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 vastavalt lisale 2.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 14.10.2014 määrus nr 24 „Kanepi valla arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks 2015–2018 kinnitamine“.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus avaldatakse Riigi Teatajas ja jõustub 01. jaanuaril 2016.

Lisa 1 Arengukava tegevuskava 2016-2019

Lisa 2  Eelarvestrateegia 2016-2019