Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Lääne-Saare valla arengukava 2015-2023 (2030)

Lääne-Saare valla arengukava 2015-2023 (2030) - sisukord
  Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2015, 5

  Lääne-Saare valla arengukava 2015-2023 (2030)

  Vastu võetud 12.10.2015 nr 54

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ning Lääne-Saare vallavolikogu 24.03.2015 määruse nr 32 „Arengukava koostamise ja menetlemise kord“ § 11 lõike 1 alusel.

  § 1.  Kinnitada Lääne-Saare valla arengukava 2015-2023 (2030) (juurde lisatud)

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Kärla vallavolikogu 30.12.2008 määrus nr 28 „Kärla valla arengukava vastuvõtmine aastateks 2008-2015“.

  § 3.  Tunnistada kehtetuks Lümanda vallavolikogu 29.10.2014 määrus nr 17 „Lümanda valla arengukava strateegia aastani 2020 tegevuskava“.

  § 4.  Tunnistada kehtetuks Kaarma vallavolikogu 22.02.2011 määrus nr 2 „Kaarma valla arengukava 2011–2018 vastuvõtmine“

  § 5.  . Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Urmas Lehtsalu
  Vallavolikogu esimees

  Lisa  Lääne-Saare valla arengukava 2015-2023 (2030)