Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2016-2034 kinnitamine

Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2016-2034 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2034
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2015, 18

Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2016-2034 kinnitamine

Vastu võetud 30.09.2015 nr 76

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse § 59 lõike 1 alusel ning tulenevalt Kohtla-Järve Linnavalitsuse arengukava komisjoni 2. septembri 2015. a ettepanekust.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2016-2034 vastavalt lisadele, mis on käesoleva määruse lahutamatud osad.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. augusti 2014. a määrus nr 38 „Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2007-2018 uue redaktsiooni kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa Kohtla-Järve linna arengukava 2016-2034

Lisa Lähteanalüüs

Lisa Tegevuskava

Lisa Kohtla-Järve linna rahvastikuprognoos 2030

/otsingu_soovitused.json