Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Martna valla eelarvestrateegia 2015-2019 kinnitamine

Martna valla eelarvestrateegia 2015-2019 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Martna Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2015, 32

  Martna valla eelarvestrateegia 2015-2019 kinnitamine

  Vastu võetud 13.10.2015 nr 16

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

  § 1.  Kinnitada Martna valla eelarvestrateegia 2015-2019, vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Ene Pallas
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Martna valla eelarvestrateegia 2015-2019

  Lisa 2 Martna valla eelarvestrateegia 2015-2019 seletuskiri