Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Vara valla arengukava tegevuskava aastateks 2016-2025 kinnitamine

Vara valla arengukava tegevuskava aastateks 2016-2025 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2016, 3

Vara valla arengukava tegevuskava aastateks 2016-2025 kinnitamine

Vastu võetud 12.10.2016 nr 12

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 7, § 37, § 371 ja § 372 ning Vara vallavolikogu 08.04.2015. a määruse nr 4 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ alusel.

§ 1.   Arengukava tegevuskava kinnitamine

  Kinnitada Vara valla arengukava tegevuskava aastateks 2016-2025 (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Vara valla vallavolikogu 7.10.2015. a määruse nr 11 “Vara valla arengukava aastateks 2015-2020 kinnitamine“ lisa 1 Arengukava tegevuskava 2015-2025.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Leini
Volikogu esimees

Lisa Arengukava tegevuskava 2016-2025

/otsingu_soovitused.json