Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Surju valla arengukava aastateks 2015 - 2022 kinnitamine

Surju valla arengukava aastateks 2015 - 2022 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Surju Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.10.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2016, 10

  Surju valla arengukava aastateks 2015 - 2022 kinnitamine

  Vastu võetud 24.09.2015 nr 12
  RT IV, 30.09.2015, 19
  jõustumine 03.10.2015

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  13.10.2016RT IV, 20.10.2016, 223.10.2016

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 37² lõigete 4 ja 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 ning Surju Vallavolikogu 30. mai 2013 määruse nr 7 "Surju valla põhimäärus” § 52 lõike 8 alusel.

  § 1.   Kinnitada Surju valla arengukava aastateks 2015 - 2022 (lisatud).

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Lisa Surju valla arengukava aastateks 2015 - 2022
  [RT IV, 20.10.2016, 2 - jõust. 23.10.2016]

  Lisa 1 Surju valla eelarvestrateegia aastateks 2017 - 2020
  [RT IV, 20.10.2016, 2 - jõust. 23.10.2016]

  Lisa 2 Surju valla investeeringute ja tegevuskava 2016 - 2022
  [RT IV, 20.10.2016, 2 - jõust. 23.10.2016]

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json