HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Hariduslike erivajadustega õpilaste sõidukulude hüvitamine

Väljaandja:Kiili Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2016, 23

Hariduslike erivajadustega õpilaste sõidukulude hüvitamine

Vastu võetud 18.10.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 49 lg 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Kiili valla hariduslike erivajadustega õpilaste sõidukulude hüvitamist, kes on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel moodustatud nõustamiskomisjoni soovitusel asunud õppima väljaspool Kiili valla haldusterritooriumi asuvat kooli.

§ 2.   Sõidukulude hüvitamise põhimõtted ja hüvitise suurus

  (1) Sõidukulusid hüvitatakse kui kool ei jää Harjumaa ühistranspordi bussiliini nr 116 teeninduspiirkonda ning kooli ja koju sõiduks puudub korraldatud transport.

  (2) Sõidukulude hüvitamist on õigustatud saama lapsevanem, hooldaja või eestkostja kui tema ja haridusliku erivajadusega õpilase elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kiili vald.

  (3) Sõidukulud hüvitatakse lapsevanema, hooldaja või eestkostja avalduse alusel, mis esitatakse vallavalitsusele. Avaldusele lisatakse tõend hariduslike erivajadusega õpilase õppimise kohta.

  (4) Hüvitis määratakse üheks õppeaastaks.

  (5) Hüvitise suurus ühes kuus on 45 eurot.

  (6) Hüvitis vormistatakse STAR keskkonnas ja väljastatakse STARi maksefaili alusel avalduses märgitud isiku pangakontole igakuiselt esitatud avalduse ja kuludokumendi alusel.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2016.

Aimur Liiva
Vallavanem

Tarko Tuisk
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json