ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kõpu valla ühisvee ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2030 vastuvõtmine

Kõpu valla ühisvee ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2030 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Kõpu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.01.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2017, 2

  Kõpu valla ühisvee ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2030 vastuvõtmine

  Vastu võetud 10.10.2017 nr 6

  Määrus kehtestatakse “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse” § 4 alusel.

  § 1.   Kõpu valla ühisvee ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2030 vastuvõtmine

    Võtta vastu „Kõpu valla ühisvee ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2030“ (Lisa 1).

  § 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

    Tunnistada kehtetuks Kõpu Vallavolikogu määrus 20.08.2012 nr 3 „Kõpu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024“.

  § 3.   Määruse jõustumine

    Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Kaja Lind
  volikogu esimees

  Lisa Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2030

  /otsingu_soovitused.json