Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 - sisukord
  Väljaandja:Tori Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.01.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2017, 29

  Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

  Vastu võetud 12.10.2017 nr 6

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 371 lõike 1 , § 372 lõike 1 ja lõike 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Tori Vallavolikogu 09.11.2016 määrus nr. 17 „Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Kalev Kiisk
  volikogu esimees

  Lisa 1 Tori valla eelarvestrateegia 2017-2021

  Lisa 2 Tori valla investeerimistegevus 2017-2021

  Lisa 3 Tori valla arvestusüksuse eelarvestrateegia 2017-2021

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json