Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Järva valla arengukava 2018-2025

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2018, 1

Järva valla arengukava 2018-2025

Vastu võetud 11.10.2018 nr 34

§ 1.   Järva valla arengukava vastuvõtmine

  Kinnitada Järva valla arengukava 2018-2025 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Albu Vallavolikogu 15.10.2015 määrus nr 10 „Albu valla arengukava 2011-2020“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Ambla Vallavolikogu 26.09.2013 määrus nr 10 „Ambla valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2014-2020 kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Imavere Vallavolikogu 22.10.2015 määrus nr 10 „Imavere valla arengukava ja eelarvestrateegia“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Järva-Jaani Vallavolikogu 29.09.2016 määrus nr 14 „Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2016-2023 vastuvõtmine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Kareda Vallavolikogu 18.11.2014 määrus nr 16 „Kareda valla arengukava aastateks 2014–2020 vastuvõtmine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (6) Koeru Vallavolikogu 27.10.2016 määrus nr 31 „Koeru valla arengukava aastateks 2013-2024 kinnitamine uues redaktsioonis“ tunnistatakse kehtetuks.

  (7) Koigi Vallavolikogu 10.09.2015 määrus nr 9 „Koigi valla arengukava, arenguvisioon 2030“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

Lisa Järva valla arengukava 2018-2025

Lisa 1  Järva valla toimekeskkonna lühiülevaade

/otsingu_soovitused.json