Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Märjamaa valla jäätmekava 2018-2023

Märjamaa valla jäätmekava 2018-2023 - sisukord
Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2018, 24

Märjamaa valla jäätmekava 2018-2023

Vastu võetud 15.10.2018 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 59 lg 1 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võetakse vastu Märjamaa valla jäätmekava aastateks 2018-2023 (jäätmekava lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 17.03.2015 määrus nr 30 „Märjamaa valla jäätmekava 2015-2020“ ja Vigala Vallavolikogu 30.12.2015 määrus nr 7 „Vigala valla jäätmekava 2016-2021“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

Lisa Märjamaa valla jäätmekava aastateks 2018-2023

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json