HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Valtu Põhikooli arengukava

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2018, 33

Valtu Põhikooli arengukava

Vastu võetud 17.10.2018 nr 32

Määrus on antud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ning Kehtna Vallavolikogu 27.08.2013. a määruse nr 81 „Haridusasutuse arengukava kinnitamise kord" § 3 1õike 1 alusel.

§ 1.   Valtu Põhikooli arengukava kinnitamine

  Kinnitada Valtu Põhikooli arengukava aastateks 2018 – 2021 vastavalt määruse lisale 1.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

Lisa 1 Arengukava

/otsingu_soovitused.json