Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põlva valla 2018. aasta teine lisaeelarve

Põlva valla 2018. aasta teine lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2018, 34

Põlva valla 2018. aasta teine lisaeelarve

Vastu võetud 15.10.2018 nr 49

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Põlva Vallavolikogu 9. aprilli 2018. a määruse nr 34 "Põlva valla finantsjuhtimise kord" § 10 lõike 3 alusel.

§ 1.  Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Põlva valla 2018. aasta teine lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla 2018. aasta teine lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json