Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Haljala valla 2018. aasta lisaeelarve nr 2

Haljala valla 2018. aasta lisaeelarve nr 2 - sisukord
  Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2018, 35

  Haljala valla 2018. aasta lisaeelarve nr 2

  Vastu võetud 16.10.2018 nr 42

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Haljala valla 2018. aasta teine lisaeelarve kogumahuga 70 865 (seitsekümmend tuhat kaheksasada kuuskümmend viis) eurot vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist Haljala valla veebilehel.

  Vello Väinsalu
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Lisaeelarve nr 2 tabel

  Lisa 2 Seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json