Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Muhu valla 2018.aasta 2. lisaeelarve

Muhu valla 2018.aasta 2. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2018, 41

  Muhu valla 2018.aasta 2. lisaeelarve

  Vastu võetud 18.10.2018 nr 19

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p. 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1 alusel.

  § 1.   Suurendada 2018.a eelarvet eelarve sihtotstarbeliste laekumiste ja omateenitud tulude arvelt vastavalet lisale 1.

  § 2.   Parandada 2018.a eelarvet tegevusala kululiikide osas vastavalt lisale 2.

  § 3.   Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

  Ain Saaremäel
  volikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  Lisa Lisa 2

  /otsingu_soovitused.json