Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.10.2022
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2021, 24

Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon

Vastu võetud 12.10.2021 nr 123

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike 1 punkti 7, § 37² lõike 7 ja kohaliku omavalitsus üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitatakse Märjamaa valla arengukava 2018–2030 uus redaktsioon vastavalt lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 17.11.2020 määrus nr 107 „Märjamaa valla arengukava 2018-2030 vastuvõtmine“

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

Lisa Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon

Lisa Arengukava lisa 1 Investeeringute kava

Lisa Arengukava lisa 2 Eelarvestrateegia

Lisa Arengukava lisa 2 Strateegia vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json