HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kärdla Põhikooli arengukava kinnitamine

Kärdla Põhikooli arengukava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Hiiumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2021, 46

Kärdla Põhikooli arengukava kinnitamine

Vastu võetud 13.10.2021 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2 ja Hiiumaa Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 16 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 6 lg 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse Kärdla Põhikooli arengu eesmärgid, põhimõtted ja tegevuskava aastateks 2021-2025.

§ 2.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Kärdla Põhikooli arengukava ja tegevuskava aastateks 2021-2025 vastavalt käesoleva määruse lisadele.

Hergo Tasuja
vallavanema asendaja

Annika Grauberg
vallasekretär

Lisa Kärdla Põhikooli arengukava 2021-2025

Lisa 1 Kärdla Põhikooli tegevuskava perioodil 2021-2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json