Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kastre valla eelarvestrateegia 2024-2027 kinnitamine

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2023, 6

Kastre valla eelarvestrateegia 2024-2027 kinnitamine

Vastu võetud 10.10.2023 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg 1, 3 ja Kastre valla põhimääruse § 87 lg 8 alusel.

§ 1.   Kastre valla eelarvestrateegia 2024-2027 kinnitamine

  Kinnitada Kastre valla eelarvestrateegia 2024-2027 vastavalt määruse lisale 1.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Kastre Vallavolikogu 20.09.2022 määrus nr 12 „Kastre valla eelarvestrateegia 2023-2026 kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
volikogu esimees

Lisa Kastre valla eelarvestrateegia aastateks 2024 - 2027

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json