Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Märjamaa valla arengukava 2018-2030

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2023, 16

Märjamaa valla arengukava 2018-2030

Vastu võetud 17.10.2023 nr 55

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike 1 punkti 7, § 37² lõike 7 ja kohaliku omavalitsus üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitatakse Märjamaa valla arengukava 2018–2030 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 27.09.2022 määrus nr 28 „Märjamaa valla arengukava 2018-2030“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ottomar Linna
volikogu esimees

Lisa Märjamaa valla arengukava 2018-2030

Lisa 1  Tegevuskava

Lisa 2  Investeeringute kava

Lisa 3  Eelarvestrateegia 2023-2027

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json