Teksti suurus:

Vinni valla asutuste ühtse asjaajamiskorra kehtestamine

Vinni valla asutuste ühtse asjaajamiskorra kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.06.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2012, 11

  Vinni valla asutuste ühtse asjaajamiskorra kehtestamine

  Vastu võetud 05.12.2007 nr 12

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkt 2, Vabariigi Valitsuse 26. 02. 2001 määruse nr 80 «Asjaajamiskorra ühtsed alused» § 53 lõike 4 ja Vinni Vallavolikogu 06.09.2007 otsuse nr 56 „Vallavalitsuse volitamine valla ühtse asjaajamiskorra kehtestamiseks” alusel.

  § 1.   Kehtestada juurdelisatud Vinni valla asutuste ühtne asjaajamiskord.

  § 2.   Vinni valla ametiasutustel ja valla ametiasutuse hallatavatel asutustel korraldada asjaajamine lähtudes kehtestatud ühtsest asjaajamiskorrast.

  § 3.   Määrus jõustub 01.jaanuaril 2008.

  Toomas Väinaste
  Vallavanem

  Vaive Kors
  Vallasekretär

  Lisa 

  /otsingu_soovitused.json