Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Sõmeru valla arengukava aastateks 2012 – 2025 vastuvõtmine

Sõmeru valla arengukava aastateks 2012 – 2025 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.09.2012
  Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2012, 27

  Sõmeru valla arengukava aastateks 2012 – 2025 vastuvõtmine

  Vastu võetud 28.02.2012 nr 43

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7 ja § 37 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg 1 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Sõmeru valla arengukava aastateks 2012 – 2025 (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 02. märtsil 2012. a.

  Maido Nõlvak
  Volikogu esimees

  Lisa Sõmeru valla arengukava aastateks 2012-2025