Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Varstu valla arengukava aastateks 2011 – 2030 vastuvõtmine

Varstu valla arengukava aastateks 2011 – 2030 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Varstu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.09.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2012, 49

  Varstu valla arengukava aastateks 2011 – 2030 vastuvõtmine

  Vastu võetud 11.10.2011 nr 7

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõige 1 punkt 7 ja paragrahvi 37 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Varstu valla arengukava aastateks 2011-2030 vastavalt lisale.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Varstu Vallavolikogu 20.04 2004. a määrus nr 4 “Varstu valla arengukava aastateks 2004-2014 kinnitamine”.

  § 3.  Määrus jõustub 15. oktoobril 2011. a.

  Ale Sprenk
  Volikogu esimees

  Lisa Arengukava aastateks 2011-2030