Rahandus ja eelarveMajandusaasta aruanne

Teksti suurus:

Varstu valla 2010. a majandusaasta aruande kinnitamine

Varstu valla 2010. a majandusaasta aruande kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Varstu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.06.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2012, 50

  Varstu valla 2010. a majandusaasta aruande kinnitamine

  Vastu võetud 14.06.2011 nr 6

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 1 ja paragrahvi 391 lõike 2, valla- ja linnaeelarveseaduse paragrahvi 26, revisjonikomisjoni 06.06.2011 arvamuse ning Varstu Vallavalitsuse 06.06.2011 ettepaneku alusel.

  § 1.  Kinnitada Varstu valla 2010.a majandusaasta aruanne vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.  Avalikustada käesolev määrus valla raamatukogudes ja valla koduleheküljel.

  § 3.  Vallavalitsusel esitada majandusaasta aruanne Rahandusministeeriumile ja Võru Maavalitsusele.

  § 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Ale Sprenk
  Volikogu esimees

  Lisa 2010 a. majandusaasta aruanne