HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord - sisukord
  Väljaandja:Varstu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.11.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2012, 51

  Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

  Vastu võetud 13.12.2011 nr 9

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 3 ning Varstu Vallavolikogu 18.01.2011 määruse nr 1 „Varstu Keskkooli põhimäärus“ § 23 lõike 3 ja Varstu Vallavolikogu 18.01.2011 määruse nr 2 „Krabi Põhikooli põhimäärus“ § 34 lõike 3 alusel.

  § 1.  Käesolev määrus reguleerib koolitöötajate koosseisu kinnitamise korda.

  § 2.  Koolitöötajate koosseisu kinnitamine ja muutmine.

   (1) Koolitöötajate koosseisu kinnitab vallavolikogu kooli direktori ettepanekul arvestades haridus- ja teadusministri kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisu ja vallavolikogu poolt kinnitatud valla eelarvet.

   (2) Koolitöötajate koosseisu kinnitamise või muutmise ettepaneku saadab kooli direktor koos järgmise aasta eelarveprojektiga hiljemalt 15. novembriks vallavalitsusele.

   (3) Koolitöötajate koosseisu muutmisel eelarveaasta jooksul esitab kooli direktor koos taotlusega seletuskirja vähemalt kolm kuud enne muudatuste sisseviimist, näidates koolitöötajate koosseisu suurendamisel ära vahendid, millest kaetakse täiendav personalikulu.

  § 3.  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2012.

  Ale Sprenk
  Volikogu esimees