Teksti suurus:

Varstu Lasteaia Sipelgas arengukava kinnitamine

Varstu Lasteaia Sipelgas arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Varstu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2012, 52

  Varstu Lasteaia Sipelgas arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 10.05.2011 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §6 lg 2, koolieelse lasteasutuse seaduse §91 ja Varstu Vallavolikogu 12.10.2010 määruse nr 10 „Varstu Lasteaia Sipelgas põhimäärus“ §6 lg 5 alusel ning lasteaia hoolekogu ettepanekul.

  § 1.  Kinnitada Varstu Lasteaia Sipelgas arengukava aastateks 2011-2014 vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.  Määrus jõustub 1. juunil 2011. aastal.

  Ale Sprenk
  Volikogu esimees

  Lisa Varstu lasteaia arengukava