Teksti suurus:

Vaivara valla arengukava aastateks 2013-2017 vastuvõtmine

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2012, 85

Vaivara valla arengukava aastateks 2013-2017 vastuvõtmine

Vastu võetud 31.10.2012 nr 55

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 1 ning Vaivara valla põhimääruse § 55 lõike 1 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Arengukava vastuvõtmine

  Vaivara valla arengukava aastateks 2013- 2017 võetakse vastu vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Vaivara Vallavolikogu 16.detsemberi 2004.a määrus nr 57 “Vaivara valla arengukava aastateks 2005-2012 vastuvõtmine”;
  2) Vaivara Vallavolikogu 17.märtsi 2005.a määrus nr 64 “Vaivara valla arengukava aastateks 2005- 2012 muutmine”;
  3) Vaivara Vallavolikogu 15.septembri 2005.a määrus nr 73 ”Vaivara valla arengukava aastateks 2005- 2012 muutmine”;
  4) Vaivara Vallavolikogu 25.oktooberi 2007.a määrus nr 44 “Vaivara valla arengukava aastateks 2005- 2012 muutmine”;
  5) Vaivara Vallavolikogu 17. aprilli 2008 määrus nr 56 „Vaivara valla arengukava aastateks 2005-2012 muutmine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2013.a.

Veikko Luhalaid
volikogu esimees

Lisa Vaivara valla arengukava 2013-2017

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json