Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kohanimede määramine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2012, 100

Kohanimede määramine

Vastu võetud 08.12.2004 nr 53
jõustumine 01.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.10.201001.11.2010

Määrus kehtestatakse „Kohanimeseaduse“ § 7 lõike 4, § 10 lõike 5 ja § 30 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 22.06.2004 määruse nr 227 “Pühendusnimede määramise korra” § 1 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kohanimede muutmine

 (1) Muuta pühendusnime sisaldavad tänavate ja parkide nimed järgnevalt:
 1) Koidula tänava uueks nimeks Lydia Koidula tänav;
 2) Kreutzwaldi tänava uueks nimeks Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav;
 3) Kreutzwaldi pargi uueks nimeks Friedrich Reinhold Kreutzwaldi park.

 (2) Muuta tänavate, väljakute ja parkide nimed järgnevalt:
 1) Lauluväljaku tee uueks nimeks Lauluväljaku tänav;
 2) Katariina tänava uueks nimeks Katariina allee;
 3) Kooli tee uueks nimeks Kooli tänav;
 4) Võidu väljaku uueks nimeks Kesklinnapark;
 5) Väike pargi uueks nimeks Juudi park.

 (3) Muuta kõik:
 1) lühendit “tn.” sisaldavad tänavanimed, asendades lühendi “tn” liigisõnaga “ tänav”;
 2) lühendit “mnt.” sisaldavad tänavanimed, asendades lühendi “mnt” liigisõnaga “ maantee”.

§ 2.  Kohanimede kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks nimeobjekti kaotamisega järgmised tänavanimed:
 1) Oa põik;
 2) Oa tänav;
 3) Pohla tänav.

§ 3.  Nimekirjade ja skeemide kinnitamine

  Kinnitada:
 1) Võru linna tänavate, väljakute ja parkide nimekiri (lisa 1);
 2) Võru linna tänavate, väljakute ja parkide skeem (lisa 2).

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2005.

Lisa 1 Võru linna tänavate, väljakute ja parkide nimekiri
[ - jõust. 01.11.2010]

Lisa 2  Võru linna, väljakute ja parkide skeem