ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Märjamaa valla energiamajanduse arengukava aastateks 2014-2024

Märjamaa valla energiamajanduse arengukava aastateks 2014-2024 - sisukord
  Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2015, 2

  Märjamaa valla energiamajanduse arengukava aastateks 2014-2024

  Vastu võetud 17.11.2015 nr 44

  Määrus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7, § 37 lg 3 punkti 2 ja Märjamaa valla põhimääruse § 74 alusel.

  § 1.  Kehtestada Märjamaa valla energiamajanduse arengukava aastateks 2014-2024 (lisatud määrusele).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Urmas Kristal
  Volikogu esimees

  Lisa Märjamaa valla energiamajanduse arengukava aastateks 2014-2024 (arengukavaga saab tutvuda http://marjamaa.kovtp.ee/energiamajanduse-arengukava)