Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Pärnu maakonna arengustrateegia ”Pärnumaa 2035+”heakskiitmine

Pärnu maakonna arengustrateegia ”Pärnumaa 2035+”heakskiitmine - sisukord
Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2018, 23

Pärnu maakonna arengustrateegia ”Pärnumaa 2035+”heakskiitmine

Vastu võetud 15.11.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 1 ja § 374 lõike alusel.

§ 1.  Arengustrateegia heakskiitmine

  Kiita heaks Pärnu maakonna arengustrateegia ”Pärnumaa 2035+” vastavalt lisale 1.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Volikogu esimees

Lisa Pärnu maakonna arengustrateegia