Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla 2018. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Lääne-Nigula valla 2018. aasta lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2018, 24

Lääne-Nigula valla 2018. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 15.11.2018 nr 46

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel ja Lääne-Nigula Vallavolikogu 27.12.2017 määruse nr 9 „ Lääne-Nigula valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 7 lõike 4 alusel.


§ 1.  Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Lääne-Nigula valla 2018. aasta lisaeelarve vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
volikogu esimees

Lisa 1 Lisaeelarve

Lisa 2 Seletuskiri

/otsingu_soovitused.json