ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Munitsipaaleluruumide kasutamise hinna kehtestamine

Munitsipaaleluruumide kasutamise hinna kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Antsla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2018, 31

Munitsipaaleluruumide kasutamise hinna kehtestamine

Vastu võetud 14.11.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse Antsla Vallavolikogu 25.09.2018 määruse nr 25 ” Munitsipaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord ning üüri piirmäära kehtestamine” § 2 lõike 2 alusel.

§ 1.  Munitsipaaleluruumide üürimäärad

 (1) Antsla valla munitsipaalomandis olevate eluruumide üürimäärad eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus on järgmised:
 1) keskküttega, veevarustuse ja kanalisatsiooni olemasolul 1,0 eurot/m2;
 2) keskkütteta, veevarustuse ja kanalisatsiooni olemasolul 0,80 eurot/m2;
 3) ahiküttega, veevarustus ja kanalisatsioon puuduvad 0,50 eurot/m2.

 (2) Eluruumi üürimäärad ei sisalda kõrvalkulusid (tasu vee- ja kanalisatsiooniteenuse, elektrienergia, prügiveo, muruniitmise, lumetõrje, maja üldelektri jt) kommunaalteenuste eest.

§ 2.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrust rakendatakse kehtivate üürilepingute korral alates 01.01.2019.

Avo Kirsbaum
vallavanem

Kersti Käis
vallasekretär