Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põltsamaa valla 2018. aasta 2. lisaeelarve

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2018, 34

Põltsamaa valla 2018. aasta 2. lisaeelarve

Vastu võetud 15.11.2018 nr 65

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.  Põltsamaa valla 2018. aasta 2. lisaeelarve

  Põltsamaa valla 2018. aasta 2. lisaeelarve võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

Lisa Põltsamaa valla 2018. aasta 2. lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json