Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2019, 5

2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Vastu võetud 13.11.2019 nr 32
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord” § 10 lg 2 alusel.

§ 1.   Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

  Määrusega kehtestatakse 2020. aastaks alljärgnevad mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused:
  1) mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused (lisa 1);
  2) linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 2);
  3) ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 3);
  4) haridusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 4);
  5) keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 5);
  6) kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 6);
  7) turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 7);
  8) linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 8);
  9) sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 9);
  10) noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 10);
  11) spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 11);
  12) Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 12);
  13) linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 13).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2018 määrus nr 36 „2019. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused" tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

Lisa 9 

Lisa 10 

Lisa 11 

Lisa 12 

Lisa 13 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json